Xem tuổi xông nhà năm 2018 cho gia chủ Tân Dậu 1981

0
57

Thiên Can, Địa Chi, Ngũ Hành của người xông nhà tương sinh với tuổi Tân Dậu 1981 là điều quan trọng nhất khi xem tuổi xông nhà đầu năm mới. Và sẽ càng tốt hơn nữa nếu 3 yếu tố này tương sinh với năm 2018 Mậu Tuất.

Bên cạnh đó, người đến xông nhà cho gia chủ Tân Dậu nên mặc đồ đỏ, tránh mặc đồ đen. Bạn cũng nên mời những người có đạo đức tốt đẹp, khéo léo trong ứng xử, tử tế và có tính tình hài hòa. Bạn không nên mời phụ nữ, người đang vướng tang hay chuyện kiện cáo….

Đi đến chi tiết, vì Tân Dậu khắc hàng Can, hàng Chi nên bạn tránh mời những người tuổi Kỷ Mão, Quý Mão, Ất Sửu, Ất Mùi.

Bên cạnh đó, tuổi Bính Thìn và Canh Thìn đều xung khắc với năm Mậu Tuất 2018 nên bạn cũng nên tránh.

Các tuổi mà Tân Dậu có thể mời là Sửu, Tỵ, Thìn do các tuổi này tam hợp hoặc lục hợp với Địa Chi của gia chủ.

Sau đây là các tuổi xông đất năm 2018 hợp nhất với gia chủ Tân Dậu theo thứ tự ưu tiên trước sau: Quý Tỵ, Bính Ngọ, Bính Dần, Bính Thân, Mậu Ngọ, Ất Tỵ, Giáp Dần, Bính Tý.

Tuổi xông nhà Quý Tỵ 1953 mệnh Trường Lưu Thủy:
– Ngũ hành là Thủy tương sinh với Mộc của gia chủ.
– Ngũ hành là Thủy tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất.
– Thiên can là Quý không sinh, không khắc với Tân của gia chủ.
– Thiên can là Quý tương sinh với Mậu của năm Mậu Tuất.
– Địa chi là Tỵ tam hợp với Dậu của gia chủ.
– Địa chi là Tỵ không sinh, không khắc với Tuất của năm Mậu Tuất.

Tuổi xông nhà Bính Ngọ 1966 mệnh Thiên Hà Thủy:
– Ngũ hành là Thủy tương sinh với Mộc của gia chủ.
– Ngũ hành là Thủy tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất.
– Thiên can là Bính tương sinh với Tân của gia chủ.
– Thiên can là Bính không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất.

– Địa chi là Ngọ không sinh, không khắc với Dậu của gia chủ.
– Địa chi là Ngọ tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất.

Tuổi xông nhà Bính Dần 1986 mệnh Lộ Trung Hỏa:
– Ngũ hành là Hỏa tương sinh với Mộc của gia chủ
– Ngũ hành là Hỏa tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất
– Thiên can là Bính tương sinh với Tân của gia chủ
– Thiên can là Bính không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất

– Địa chi là Dần không sinh, không khắc với Dậu của gia chủ
– Địa chi là Dần tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất