Xem tuổi xông nhà cho gia chủ Nhâm Tuất 1982 năm 2018

0
58

Xem tuổi xông nhà cho gia chủ Nhâm Tuất nên chú ý ba yếu tố quan trọng nhất là ngũ hành, thiên can và địa chi. Bạn nên lựa chọn những người có ba yếu tố tương sinh với tuổi Nhâm Tuất. Bên cạnh đó, ngũ hành, thiên can và địa chi của người đến xông nhà mà tương sinh được với năm Mậu Tuất 2018 thì càng tốt.

Ngoài việc xem tuổi của người đến xông nhà, bạn cũng nên mời những người tính tình vui vẻ, đạo đức tốt, rộng rãi, mạnh khỏe, nhiệt tình và thành đạt. Gia chủ Nhâm Tuất cần tránh mời phụ nữ, người đang có tang hay bị kiện tụng đến xông nhà.

Theo thứ tự ưu tiên trước sau, các tuổi xông nhà cho gia chủ Nhâm Tuất tốt nhất năm nay là: Canh Dần 1950, Bính Ngọ 1966, Giáp Dần 1974, Nhâm Ngọ 1942, Tân Mão 1951, Ất Mão 1975, Giáp Ngọ 1954, Nhâm Dần 1962, Mậu Ngọ 1978 và Bính Dần 1986.

Phân tích chi tiết 3 tuổi xông nhà cho gia chủ Nhâm Tuất tốt nhất:

Tuổi xông nhà 1950 (Canh Dần – mệnh Mộc)

– Ngũ hành là Mộc tương sinh với Thủy của gia chủ.

– Ngũ hành là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Mậu Tuất.

– Thiên can là Canh không xung khắc, không tương hợp với Nhâm của gia chủ.

– Thiên can là Canh không xung khắc, không tương hợp với Mậu của năm Mậu Tuất.

– Địa chi là Dần tam hợp với Tuất của gia chủ.

– Địa chi là Dần tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất.

Tuổi xông nhà 1966 (Bính Ngọ – mệnh Thủy)

– Ngũ hành là Thủy không sinh, không khắc với Thủy của gia chủ

– Ngũ hành là Thủy tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất

– Thiên can là Bính trực xung với Nhâm của gia chủ.

– Thiên can là Bính không xung khắc, không tương hợp với Mậu của năm Mậu Tuất

– Địa chi là Ngọ tam hợp với Tuất của gia chủ.

– Địa chi là Ngọ tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất.

 Tuổi xông nhà 1974 (Giáp Dần – mệnh Thủy)

– Ngũ hành là Thủy không sinh, không khắc với Thủy của gia chủ

– Ngũ hành là Thủy tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất

– Thiên can là Giáp không xung khắc, không tương hợp với Nhâm của gia chủ.

– Thiên can là Giáp trực xung với Mậu của năm Mậu Tuất.

– Địa chi là Dần tam hợp với Tuất của gia chủ.

– Địa chi là Dần tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất

 

 

SHARE