Xem tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 tốt dành cho gia chủ Kỷ Mùi 1979

0
53

Trước khi xem tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 tốt dành cho gia chủ Kỷ Mùi 1979, bạn cần mời những người có đạo đức tốt, mạnh khỏe, thành đạt, nhiệt tình và vui vẻ đến xông nhà. Bạn nên tránh mời phụ nữ, người có tang và những người đang vướng kiện tụng đến vào ngày mồng 1.

Theo kinh nghiệm dân gian, các tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 tốt dành cho Kỷ Mùi 1979 cần có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với gia chủ và năm 2018 Mậu Tuất.

Các tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 tốt dành cho gia chủ Kỷ Mùi 1979 là:
Tân Mão 1951, Mậu Ngọ 1978, Đinh Mão 1987, Canh Dần 1950, Nhâm Ngọ 1942, Kỷ Hợi 1959, Bính Dần 1986, Kỷ Mão 1939, Bính Ngọ 1966 và Canh Ngọ 1990.

Sau đây là các phân tích chi tiết 3 tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 tốt dành cho gia chủ Kỷ Mùi 1979:

Tuổi xông nhà Tân Mão 1951 mệnh Tùng Bách Mộc:
– Ngũ hành là Mộc tương sinh với Hỏa của gia chủ.
– Ngũ hành là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Mậu Tuất.
– Thiên can là Tân không sinh, không khắc với Kỷ của gia chủ.
– Thiên can là Tân không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất.
– Địa chi là Mão tam hợp với Mùi của gia chủ.
– Địa chi là Mão lục hợp với Tuất của năm Mậu Tuất.

Tuổi xông nhà Mậu Ngọ 1978 mệnh Thiện Thượng Hỏa:
– Ngũ hành là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ.
– Ngũ hành là Hỏa tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất.
– Thiên can là Mậu không sinh, không khắc với Kỷ của gia chủ.
– Thiên can là Mậu không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất.
– Địa chi là Ngọ lục hợp với Mùi của gia chủ.
– Địa chi là Ngọ tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất.

Tuổi xông nhà Đinh Mão 1987 mệnh Lộ Trung Hỏa:
– Ngũ hành là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ.
– Ngũ hành là Hỏa tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất.
– Thiên can là Đinh không sinh, không khắc với Kỷ của gia chủ.
– Thiên can là Đinh không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất.
– Địa chi là Mão tam hợp với Mùi của gia chủ.
– Địa chi là Mão lục hợp với Tuất của năm Mậu Tuất.

SHARE