Xem tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 cho gia chủ Giáp Dần 1974

0
55

Theo kinh nghiệm dân gian, gia chủ tuổi Giáp Dần 1974 nên chọn những người có đạo đức, nhiệt tình, thành đạt, rộng rãi và vui vẻ đến xông nhà. Bạn nên tránh mời phụ nữ, những người công việc gặp khó khăn, trở ngại, có tang hay đang bị kiện tụng…

Khi xem tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 cho gia chủ Giáp Dần 1974, bạn cần chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với tuổi của gia chủ là Giáp Dần 1974 và sẽ tốt hơn rất nhiều nếu tương sinh với cả năm Mậu Tuất 2018.

Các tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 cho gia chủ Giáp Dần 1974 tốt là:
Bính Ngọ 1966, Quý Hợi 1983, Kỷ Hợi 1959, Nhâm Ngọ 1942, Mậu Tuất 1958, Giáp Ngọ 1954, Tân Mão 1951, Canh Dần 1950, Giáp Dần 1974, Ất Mão 1975, Mậu Ngọ 1978.

Dưới đây là phân tích chi tiết 3 tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 cho gia chủ Giáp Dần 1974 tốt nhất.

Tuổi xông nhà Kỷ Hợi 1959 mệnh Bình Địa Mộc:
Ngũ hành là Mộc tương sinh với Thủy của gia chủ.
– Ngũ hành là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Mậu Tuất.
– Thiên can là Kỷ tương sinh với Giáp của gia chủ.
– Thiên can là Kỷ không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất.
– Địa chi là Hợi lục hợp với Dần của gia chủ.
– Địa chi là Hợi không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà.

Tuổi xông nhà Bính Ngọ 1966 mệnh Thiên Hà Thủy:
– Ngũ hành là Thủy không sinh, không khắc với Thủy của gia chủ.
– Ngũ hành là Thủy tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất.
– Thiên can là Bính không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ.
– Thiên can là Bính không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Ngọ.
– Địa chi là Ngọ tam hợp với Dần của gia chủ.
– Địa chi là Ngọ tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất.


Tuổi xông nhà Quý Hợi 1983 mệnh Đại Hải Thủy:
– Ngũ hành là Thủy không sinh, không khắc với Thủy của gia chủ.
– Ngũ hành là Thủy tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất.
– Thiên can là Quý không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ.
– Thiên can là Quý tương sinh với Mậu của năm Mậu Tuất.
– Địa chi là Hợi lục hợp với Dần của gia chủ.
– Địa chi là Hợi không sinh, không khắc với Tuất của năm Mậu Tuất.

SHARE